29. 10. 2020  8:55 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Projekty


Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz.

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Proces precipitácie sekundárnych fáz obvykle významne ovplyvňujú mechanické aj fyzikálne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí. Hlavným cieľom riešenia projektu je charakterizovanie vplyvu vybraných faktorov (chemické zloženie, teplotné expozície, plastická deformácia) na termodynamiku a kinetiku precipitácie sekundárne vylúčených fáz na hraniciach zŕn, resp. vo vnútri zrna v závislosti od typu ocele.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:
1/0126/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:
22
Počet oficiálních pracovníků projektu:
22

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ
administratíva
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svetozár Demian
spoluriešiteľ
Ing. Martin Duchoňspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Bakajová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Pinke, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ