28. 10. 2020  22:04 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Zvyšovanie mikroštruktúrnej stability a koróznych vlastností nehrdzavejúcich ocelí riadenou precipitáciou sekundárnych fáz.

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Proces precipitácie sekundárnych fáz obvykle významne ovplyvňujú mechanické aj fyzikálne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí. Hlavným cieľom riešenia projektu je charakterizovanie vplyvu vybraných faktorov (chemické zloženie, teplotné expozície, plastická deformácia) na termodynamiku a kinetiku precipitácie sekundárne vylúčených fáz na hraniciach zŕn, resp. vo vnútri zrna v závislosti od typu ocele.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0126/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
22
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
22

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
administratíva
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svetozár Demianspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Jana Bakajová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Vach
spoluriešiteľ