16. 12. 2019  14:31 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je experimentálne stanoviť vplyv parametrov použitých pri meraní TSDC skiel Sb2O3-WO3/MoO3-Li2O-Na2O. Namerané dáta využitím spracovania pomocou neurónových sietí analyzovať tak, aby bolo možné optimalizovať parametre použité pri meraní TSDC skiel. Pri použití optimalizovaných parametrov stanoviť hodnoty aktivačných energií v sklách s jedným typom nosiča elektrického náboja (Li alebo Na) a tiež pri zmesných sklách (Li + Na). Experimenty chceme uskutočniť na sklách 60Sb2O3-20WO3-(20-x)Li2O-xNa2O. Max. 20 riadkov
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:06. 05. 2019
Datum ukončení projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ