15. 12. 2019  5:34 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia merania elektrických vlastností špeciálnych skiel pomocou neurónových sietí

Garant: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je experimentálne stanoviť vplyv parametrov použitých pri meraní TSDC skiel Sb2O3-WO3/MoO3-Li2O-Na2O. Namerané dáta využitím spracovania pomocou neurónových sietí analyzovať tak, aby bolo možné optimalizovať parametre použité pri meraní TSDC skiel. Pri použití optimalizovaných parametrov stanoviť hodnoty aktivačných energií v sklách s jedným typom nosiča elektrického náboja (Li alebo Na) a tiež pri zmesných sklách (Li + Na). Experimenty chceme uskutočniť na sklách 60Sb2O3-20WO3-(20-x)Li2O-xNa2O. Max. 20 riadkov
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:06. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Špendla, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ