28. 1. 2020  1:41 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Nanomagnetit ako účinný nástroj pre pasívny zber rias s použitím magnetického poľa

Garant: Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt nadväzuje na náš výskum, ktorý zverejnil časopis Algae Research. Ide o článok: GERULOVÁ – BARTOŠOVÁ - BLINOVÁ – BÁRTOVÁ – DOMÁNKOVÁ – GARAIOVÁ – PALCUT . Magnetic Fe3O4-polyethyleneimine nanocomposites for efficient harvesting of Chlorella zofingiensis, Chlorella vulgaris, Chlorella sorokiniana, Chlorella ellipsoidea and Botryococcus braunii. In Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts. Vol. 33, (2018), s. 165-172. ISSN 2211-9264 (2017: 3.745 - IF, 1 - JCR Best Q, 1.142 - SJR, Q1 - SJR Best Q). SCOPUS ; CC: 000438910600019 ; WOS ; MLJ. Tento článok vznikol ako výstup v rámci Projektu Inkubátor nápadov a myšlienok (2016). Keďže v predmetnom článku sme sa venovali miere sorpcie nanokompozitov na 5 druhov rias, výskum pre ďalší článok sa bude orientovať na porovnanie sorpcie nepovlakovaných a povlakovaných nanočastíc magnetitu na 6 rôznych druhov rias.
Druh projektu:inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:06. 05. 2019
Datum ukončení projektu:31. 10. 2020
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Buranská, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ