26. 10. 2020  9:13 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Zisťovanie predpokladov na zvýšenie internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave so zameraním sa na študentov

Garant: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt INTER MTF II je priamym pokračovaním dokončeného projektu INTER MTF I, ktorý bol zameraný na zistenie, aké sú postoje a lingvistická pripravenosť učiteľov MTF STU v Trnave na výučbu odborných predmetov v anglickom jazyku za účelom zvýšenia internacionalizácie edukačného prostredia na MTF STU v Trnave. Projekt INTER MTF II si kladie za úlohu zistiť, aké sú postoje a lingvistická pripravenosť študentov MTF STU k zavedeniu výučby odborných predmetov v anglickom jazyku. Výsledky projektu INTER MTF II doplnia obraz pripravenosti dvoch kľúčových aktérov v procese vzdelávania (učiteľ – študent) na vyučovanie/štúdium odborných predmetov v anglickom jazyku. Výsledky projektov INTER MTF I a II budú prínosom pre vedenie fakulty a ľudí pripravujúcich študijné predmety, odbory k novej akreditácii ako nastaviť postupné zavádzanie vyučovania odborných predmetov v anglickom jazyku.
Druh projektu:
inštitucionálny projekt (Projekty riešené len v rámci fakulty STU)
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
06. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovová
spoluriešiteľ