19. 1. 2020  5:42 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie vplyvu použitých CAM stratégií 3D frézovania (napr. raster, špirála, offset, box atď.) a 4D frézovania súčiastok s voľnými tvarovými plochami na dosahovanú presnosť rozmerov a dosahovanú drsnosť obrobených plôch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0130/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
Ing. Miloš Polakovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Buranský, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.spoluriešiteľ