10. 12. 2019  9:52 Radúz
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum vplyvu fyzikálno-metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálov

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum fyzikálno-metalurgických charakteristík vysokoteplotného spájkovania vysokolegovaných ocelíl, zliatin Ti, Ta, Mo, Co a pod. Štúdium charakteru štruktúry spájky pri vysokoteplotnom spájkovaní. Skúšanie vysokoteplotnej aktívnej spájky na báze Ni vhodnej aj na spájkovanie keramických materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0381/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:18
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:18

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Monika Koleňáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Lisický, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mário Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Provazník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Beáta Šimeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Robert Augustin, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Kasala, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Emil Lechovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Pavlovičspoluriešiteľ
Ing. Lukáš Pikna, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ