6. 12. 2019  15:12 Mikuláš
Akademický informačný systém

Projekty


Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí

Garant: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom projektu je nová, nekonvenčná metóda leštenia a finálnej úpravy povrchu výrobkov z antikoróznych ocelí - technológia plazmového leštenia. Technológia využíva fyzikálny účinok elektrických výbojov na kovový povrch, ktorý je ponorený do elektrolytu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0354/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:16

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Zuzana Adameková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Turošíkspoluriešiteľ
Ing. Aneta Vozárikováspoluriešiteľ
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Matej Beznák, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Mojžiš, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Anton Pokusa, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Szabová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ