24. 10. 2020  23:03 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť integrovaného e-learningu

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:
1/0332/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0