24. 2. 2020  1:29 Matej
Akademický informačný systém

Projekty


Globálne prístupné experimenty v prírodných vedách ako súčasť integrovaného e-learningu

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0332/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0