Jan 29, 2020   2:54 a.m. Gašpar
Academic information system

Projects


Extremálne metrické problémy v grafoch a v diskrétnych štruktúrach

Supervisor: prof. RNDr. Martin Knor, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:V predkladanom projekte budeme riešiť vybrané extremálne problémy týkajúce sa najmä vzdialeností v grafoch a v diskrétnych štruktúrach. V centre nášho záujmu budú problém stupňa a priemeru (resp. obvodu), problém Wienerovho indexu, extremálne problémy dominancie a vzdialenostnej dominancie, ako aj ďalšie problémy súvisiace s metrikami na diskrétnych štruktúrach a dizajnoch. Jedná sa o problémy základného teoretického výskumu, ktoré sú aktuálne v medzinárodnom meradle a na ich riešení budeme spolupracovať s poprednými zahraničnými expertami.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
Project identification:1/0238/19
Project status:In progress
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2021
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0