23. 10. 2019  9:39 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt s názvom "Inovácia a nové možnosti vzdelávania v oblasti riadenia priemyselných procesov pomocou PLC" je zameraný na inováciu už existujúceho laboratória zameraného na riadenie priemyselných procesov pomocou PLC. Laboratórium aktuálne obsahuje 9 pracovísk, obsahujúcich fyzické modely umožňujúce simuláciu vybraných procesov. Cieľom predkladaného projektu je inovovať laboratórium tak, aby umožnovalo simulovať realizáciu plnohodnotných pracovísk so zložitými distribuovanými riadiacimi systémami. Cieľom tohto projektu je inovovať laboratórium tak, aby sa dali plnohodnotne využívať všetky pracoviská a simulovať aj zložitejšie distribuované systémy. Takto zmodernizované laboratórium umožní aj rozšírenie predmetu "Programovatelne logické automaty". Ďaľším prínosom je možnosť riešenia bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Po implementovaní nových pracovísk a prvkov do laboratória môže toto slúžiť na realizáciu workshopov, tvorbu výukových materiálov a vzorových príkladov z jednotlivých pracovísk.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:005STU-4/2020
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Roman Budjačriešiteľ
Ing. Jana Flochová, PhD.riešiteľ
Ing. Martin Németh, PhD.riešiteľ
Dmitrii Vladimirovič Borkinriešiteľ
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.riešiteľ
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Bartoňriešiteľ