Sep 22, 2020   6:22 a.m. Móric
Academic information system

Projects


Investigation of flux-less soldering of metal-ceramic composites using ultrasonic energy

Supervisor: Ing. Igor Kostolný, PhD.


Basic information
   
Workers
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt je zameraný na výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitných materiálov s Al a Cu matricou vystuženou časticami Al2O3 alebo SiC. Tieto materiály sa v dnešnej dobe začínajú používať na výrazné zlepšenie spoľahlivosti presnosti iá stability zariadení. Ich unikátne vlastnosti ako nízka hmotnosť, mechanické a fyzikálne vlastnosti či nízka tepelná rozťažnosť ich predurčujú v aplikáciách progresívnych elektronických zariadení. Spájkovanie je jednou z technológií používanou pri výrobe elektronických súčastí obsahujúce tieto progresívne materiály. Hlavným problémom pri spájkovaní týchto materiálov je ich povrchová oxidická vrstva, ktorá musí byť rozrušená, aby došlo k ich zmáčaniu. Ďalšou podmienkou je použitie spájkovacích zliatin s vhodným chemickým zložením, ktoré následne zabezpečia interakciu a vznik metalurgických spojov. Spájka musí byť rovnako vhodná aj na vytvorenie spoja s nekovovým substrátom pomocou pomocou aktívneho prvku v jej obsahu. Výhoda v použití beztavivového spájkovania spočíva v eliminácii taviva, čo poskytuje celý rad výhod ako absencia čistenia spojov či možná kontaminácia spojov tavivom. Okrem iného je táto metóda zaujímavá aj z ekonomického hľadiska.
Kind of project:
Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:
In progress
Project start date :
01. 05. 2019
Project close date:30. 04. 2021
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ