21. 10. 2020  1:21 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum beztavivového spájkovania kovoieamických kompozitov s využitím ultrazvukovej energie

Garant: Ing. Igor Kostolný, PhD.


Základné informácie
         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na výskum beztavivového spájkovania kovokeramických kompozitných materiálov s Al a Cu matricou vystuženou časticami Al2O3 alebo SiC. Tieto materiály sa v dnešnej dobe začínajú používať na výrazné zlepšenie spoľahlivosti presnosti iá stability zariadení. Ich unikátne vlastnosti ako nízka hmotnosť, mechanické a fyzikálne vlastnosti či nízka tepelná rozťažnosť ich predurčujú v aplikáciách progresívnych elektronických zariadení. Spájkovanie je jednou z technológií používanou pri výrobe elektronických súčastí obsahujúce tieto progresívne materiály. Hlavným problémom pri spájkovaní týchto materiálov je ich povrchová oxidická vrstva, ktorá musí byť rozrušená, aby došlo k ich zmáčaniu. Ďalšou podmienkou je použitie spájkovacích zliatin s vhodným chemickým zložením, ktoré následne zabezpečia interakciu a vznik metalurgických spojov. Spájka musí byť rovnako vhodná aj na vytvorenie spoja s nekovovým substrátom pomocou pomocou aktívneho prvku v jej obsahu. Výhoda v použití beztavivového spájkovania spočíva v eliminácii taviva, čo poskytuje celý rad výhod ako absencia čistenia spojov či možná kontaminácia spojov tavivom. Okrem iného je táto metóda zaujímavá aj z ekonomického hľadiska.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 05. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2021
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
zodpovedný riešiteľ
Ing. Jozef Bendík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Urminský, PhD.spoluriešiteľ