16. 6. 2019  16:39 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Spresňovanie procesov a vytváranie nových modulov v hydrologickom modelovaní

Garant: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na parametrizáciu fyzicko-geografických charakteristík povodia a procesov hydrologickej bilancie pre modelovanie odtoku zo zrážok a topenia snehu, s dôrazom na zmenu odtoku spôsobeného zmenami využitia krajiny. V rámci riešenia projektu sa bude pokračovať vo vývoji zrážkovo-odtokového modelu s priestorovo rozčlenenými parametrami. Budú sa testovať a spresňovať rôzne schémy procesov hydrologickej bilancie a ich parametrizácie a posudzovať ich vplyv na presnosť modelovania odtoku z povodia a jeho zložiek. Model bude použitý na určenie vplyvu zmien využívania územia na Slovensku na zmenu odtoku a jeho zložiek.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracoviště:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikace projektu:LPP - 0254-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 06. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0