15. 11. 2019  23:30 Leopold
Akademický informační systém

Projekty


Zlepšenie sieťovej infraštruktúry Fakulty informatiky a informačných technológií

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zlepšovanie sieťovej infraštruktúry je možné vnímať jednak z kvantitatívneho ako aj z kvalitatívneho hľadiska. Kvantitatívne hľadisko zahŕňa hlavne počet pripojiteľných zariadení a tiež maximálnu prenosovú rýchlosť siete. Z kvalitatívneho hľadiska je dôležitá najmä spoľahlivosť a dostupnosť služieb sieťovej infraštruktúry.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikace projektu:5a-FIIT/2007
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:30. 11. 2007
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0