17. 11. 2019  1:00 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


Farma virtuálnych a terminálových serverov

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Realizácia virtuálnych a terminálových serverov by znamenala zlepšenie možností na prípravu študentov FIIT STU najmä v oblasti projektovej práce, ktorá je kľúčová pre odborníkov v oblasti informatiky. Takéto riešenie by tiež znamenalo výrazné zníženie počtu fyzických počítačov potrebných na riešenie študentských projektov a samozrejme aj zjednodušenie správy a údržby tejto výpočtovej techniky.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikace projektu:5d-FIIT/2007-2
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:30. 11. 2007
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0