Jun 5, 2020   5:28 a.m. Laura
Academic information system

Projects


Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia

Supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Basic information
         


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
V rámci projektu sa vybuduje projektové štúdio na výučbu programovania mobilých zariadení, ktoré umožní prácu s mobilnými zariadeniami 10 študentom súčasne. Štúdio plánujeme realizovať tak, že rozšírime súčasné softvérvé štúdio, v ktorom študenti vypracúvajú tímové projekty. Toto umožní efektívne využitie mobilných zariadení až 40 študentami súčasne, najmä vďaka skutočnosti, že vývoj programov pre mobilné zariadenia prebieha v určitej časti na emulátore s využitím štandardnej pracovnej stanice a z časti priamym využitím mobilných zariadení. Štúdio má slúžiť na prípravu odborníkov v oblasti informatiky a informačných technológií s dôrazom na analýzu, projektovanie a konštruovanie softvérových sytémov v rôznych aplikačných oblastiach pre mobilné zariadenia.
Kind of project:
-- Iný domáci -- ()
Department:
Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Project identification:
5d-FIIT/2006-1
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 03. 2006
Project close date:
31. 03. 2008
Number of workers in the project:
13
Number of official workers in the project:0