Apr 4, 2020   11:56 p.m. Izidor
Academic information system

Projects


Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách

Supervisor: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Zaviesť predmet "Fyzika materiálov" vyučovaný v bakalárskom štúdiu zamerania Fyzikálne inžinierstvo a rozšíriť s ním súvisiace predmety-štatistická fyzika a termodynamika materiálov, metódy simulácie a modelovania, mezoskopická fyzika a nanoelektronika
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of physics (FEEIT)
Project identification:3/6371/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0