18. 2. 2020  22:35 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zaviesť predmet "Fyzika materiálov" vyučovaný v bakalárskom štúdiu zamerania Fyzikálne inžinierstvo a rozšíriť s ním súvisiace predmety-štatistická fyzika a termodynamika materiálov, metódy simulácie a modelovania, mezoskopická fyzika a nanoelektronika
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:3/6371/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0