25. 10. 2020  17:46 Aurel
Akademický informačný systém

Projekty


Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zaviesť predmet "Fyzika materiálov" vyučovaný v bakalárskom štúdiu zamerania Fyzikálne inžinierstvo a rozšíriť s ním súvisiace predmety-štatistická fyzika a termodynamika materiálov, metódy simulácie a modelovania, mezoskopická fyzika a nanoelektronika
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:3/6371/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0