18. 2. 2020  22:52 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Predikcia archeologických lokalít

Garant: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá vývojom a publikáciou Predikčnej mapy archeologických lokalít (PMAL) z modelového územia metódami predikčného modelovania s aplikáciou environmentálnych a sociálnych parametrov ovplyvňujúcich rozmiestnenie archeologických lokalít. Jedným z hlavných riešených problémov projektu je neurčitý charakter parametrov ovplyvňujúci rozmiestnenie archeologických lokalít, ktorý si vyžaduje použitie fuzzy logiky pri štatistických analýzach. PMAL významným spôsobom prispeje k efektívnej ochrane kultúrno-historického dedičstva na Slovensku.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-0249-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0