19. 1. 2020  14:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom riešenia projektu je výskum technológie bezdeformačného zvárania a návrh funkčného modelu uzlov jednoúčelového zváracieho zariadenia so 4 horákmi na zváranie halových nosníkov. Zariadenie má vysokú tvarovú a rozmerovú adaptabilitu s využitím úplne nového spôsobu oblúkového automatického zvárania metódami MIG/MAG so 4 horákmi súčasne v polohách vodorovno-zvislá a vodorovne nad hlavou z obidvoch strán I nosníka kútovými zvarmi. Nová technológia zvýši produktivitu a kvalitu výroby zváraných
Druh projektu:APVV - Program VMSP ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:VMSP-P0008-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. František Kolenič, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ