9. 12. 2019  9:32 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Potláčanie kmitania tenkostenných mechanických sústav

Garant: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/4128/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0