11. 12. 2019  4:28 Hilda
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu rizikových faktorov na bezpečnosť požívatín a kozmetických prípravkov.

Garant: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zoberá riešením kompletnej (antioxidacnej a antimikrobiálnej) stabilizácie potravín obsahujúcich tuky. Predmetom riešenia je testovanie oxidacnej stability vybraných tukových výrobkov pri pôsobení rôznych nepriaznivých faktorov (svetlo, singletový kyslík, zvýšená teplota, ióny tažkých kovov, mikrovlnný ohrev), príprava vhodných prírodných stabilizacných formulácií a optimalizácia ich úcinku v týchto výrobkoch. Dalej sa projekt bude zaoberat identifikáciou a sledovaním antimikrobiálnej a antifungálnej aktivity biologicky aktívnych látok baktérií mliecneho kysnutia ako ochranných kultúr a ich vplyv na zdravie spotrebitelov. Tiež sa budú sledovat úcinky minerálnych látok a stopových prvkov na organizmus z pohladu výživy a zdravia. Študovat sa budú aj pochutiny, ich výskyt, zdroje, rozdelenie a využitie v potravinárskych výrobkoch a v príprave jedál.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0746/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0