30. 10. 2020  14:30 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Projekty


Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Garant: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Podstatou projektu je preukázanie významu manažérskych kompetencií pri riadení ľudských zdrojov ako rozhodujúceho faktora úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácií. Zameriava sa na porovnanie rôznych prístupov k manažérskym kompetenciám, ich identifikácii a definovaniu kľúčových kompetencií manažérov. Poznanie a rozvoj manažérskych kompetencií je nevyhnutne potrebné pe vysoký výkon kľúčových manažérov. Projekt sa zameriava na metódy a postupy hodnotenia manažérskych kompetencií, tvorbu kompetenčných modelov a výber vhodných metód rozvoja kľúčových manažérskych kompetencií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikace projektu:
1/0156/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:
20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Lucia Baková, PhD.
spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
administratíva
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Campbell, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Katarína Hoghová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbora Mišákováspoluriešiteľ
Ing. Eva Seidlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Szabó, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Zuzana Školárová, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Ivana Varga Babeľová, PhD.
spoluriešiteľ