27. 10. 2020  22:49 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Historizmus - permanentný fenomén

Garant: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Historizmus predstavuje permanentný fenomén v dejinách architektúry. V jednotlivých obdobiach sa prejavuje s rôznou intenzitou. Na Slovensku má hlboké korene v 19. storočí a výrazne presahuje aj do 20. storočia. Projekt preskúma zdroje architektúry tohoto obdobia s dôrazom na rôzne podoby historizmu v spolunažívaní s modernou aj hlbšie v 20. storočí, ako aj objektivizuje hodnoty historizujúcej architektúry, naznačiac jej perspektívny potenciál pre súčasnosť. Postihne determinanty architektonického diania epochy dvoch storočí, ktorú charakterizovali typologická rozmanitosť, štýlová pluralita, ale i regionálne modusy v koexistencii s modernou. Odkryjú sa nové súvislosti a hodnotenia architektúry 19. i 20. storočia ? dlhé prežívanie historizmov, nebývalý urbanistický rozvoj s radom faktorov industriálnej éry, ale aj zrod a formovanie modernej architektúry v dotyku s jej tradíciou na pozadí technického rozvoja, procesu modernizácie, reflektujúc hodnoty minulosti aj v 20. storočí.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra dejín architektúry a umenia (UDTA FAD)
Identifikácia projektu:
1/0741/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0