18. 2. 2020  22:46 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí

Garant: RNDr. Renáta Masárová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vyšetrovanie vlastností rôznych typov konvergencií vo fuzzy priestoroch, fuzzy metriky a typy konvergencií v týchto metrikách, analýza problému podľa bežných princípov a výber optimálneho vzhľadom na aplikačnú a numerickú náročnosť algoritmu, aplikovateľnosť výsledkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0582/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Anna Juráková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. RNDr. Marián Halabrín, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Ľudmila Vaculíkováspoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
RNDr. Monika Žilková, PhD.spoluriešiteľ