18. 1. 2020  5:46 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Zovšeobecnené typy konvergencií vo fuzzy prostredí

Garant: RNDr. Renáta Masárová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vyšetrovanie vlastností rôznych typov konvergencií vo fuzzy priestoroch, fuzzy metriky a typy konvergencií v týchto metrikách, analýza problému podľa bežných princípov a výber optimálneho vzhľadom na aplikačnú a numerickú náročnosť algoritmu, aplikovateľnosť výsledkov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0582/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Renáta Masárová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Anna Juráková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Vladimír Liška, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Mária Tóthová, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. RNDr. Marián Halabrín, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Marta Urbaníková, CSc.spoluriešiteľ
RNDr. Ľudmila Vaculíkováspoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
RNDr. Monika Žilková, PhD.spoluriešiteľ