23. 10. 2020  1:56 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors

Garant: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0305/18
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0