21. 2. 2020  20:33 Eleonóra
Akademický informační systém

Projekty


Návrh a optimalizácia inovatítnych technológií tvárnenia a tepelného spracovania s podporou FEM simulácie

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na aplikáciu moderných prístupov k návrhu, analýze a optimalizácii vybraných inovatívnych procesov tvárnenia, zahŕňajúcich inkrementálne deformácie s cieľom získania finálnych produktov s veľmi jemnými mikroštruktúrami a špecifickými materiálovými vlastnosťami. Z teoretického hľadiska by mal projekt prispieť k ďalšiemu rozvoju poznania v oblasti správania sa materiálov v podmienkach intenzívnej deformácie, k objasneniu fyzikálno-metalurgických príčin vzniku odlišných mikrošatruktúr v procesoch inkrementálneho tvárnenia a ich vplyvu na materiálové, technologické a úžitkové vlastnosti vybraných materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0837/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:25
Počet oficiálních pracovníků projektu:25

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Béger, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Grgač, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Košťálováspoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Lacko, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Mária Lubinová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Mesárošová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Igor Vražičspoluriešiteľ