19. 1. 2020  13:57 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Tepelno-mechanické analýzy zváracieho procesu s využitím experimentu a modelovania pomocou metódy konečných prvkov

Garant: Ing. Helena Kraváriková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Modelovanie a simulácia technologického procesu tavného spôsobu zvárania je pomerne náročná práca. Vyžaduje si veľké skúsenosti a znalosti z oblasti technológie zvárania, prenosu tepla a určité zručnosti s využitím počítačovej techniky. Ich správnou aplikáciou je možné dospieť k riešeniu daných problémov v oblasti zvárania, ako sú zvyškové napätia a deformácie zváraného materiálu ale aj zmena štruktúry v teplom ovplyvnenej oblasti (TOO).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0832/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Lacko, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Milan Lašček, PhD.spoluriešiteľ