22. 10. 2020  23:45 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza znečistených odpadových vôd na obsah benzénu a ETBE

Garant: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
29055
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
26. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0