23. 10. 2020  0:17 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a príprava vzoriek na chemické leptanie skla

Garant: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
29056
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 07. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0