12. 11. 2019  2:38 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum technológie prírpavy derivátov difenylamínu,ako stabilizátora polymérov a olejov

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:28160
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0