22. 2. 2020  17:44 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Vlastnosti mäkkých bezolovnatých spájok a ich reakcie na rozhraní so substrátom v kvapalnom a tuhom stave.

Garant: prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je získať nové základné poznatky o najvýznamnejších vlastnostiach zliatin, ktoré možno použiť ako envirnmentáílne vyhovujúce alternatívy mäkkých spájok. Práca sa bude týkať fyzikálnych, metalurgických a mechanických vlastností. Najdôležitejšie sú teplota tavenia a povrchové napätie. Povrchové napätie roztavenej spájky je základný parameter ovplyvňujúci zmáčavosť spolu s tavivom. Zmáčavosť spájkovacej zliatiny a mechanické vlastnosti spojov sú ovplyvnené reakciami na rozhraní a rastom intermetalických fáz medzi spájkou a kovovým podkladom. Cieľom je stanoviť vzťah medzi (mikro)štruktúrou a vlastnosťami a potenciálnou spoľahlivosťou bezolovnatých spájok.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/1000/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Kristína Demianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Janka Suchá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbara Odokienkováspoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Vachspoluriešiteľ
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Furár, PhD.spoluriešiteľ