19. 1. 2020  6:59 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


Vlastnosti mäkkých bezolovnatých spájok a ich reakcie na rozhraní so substrátom v kvapalnom a tuhom stave.

Garant: prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je získať nové základné poznatky o najvýznamnejších vlastnostiach zliatin, ktoré možno použiť ako envirnmentáílne vyhovujúce alternatívy mäkkých spájok. Práca sa bude týkať fyzikálnych, metalurgických a mechanických vlastností. Najdôležitejšie sú teplota tavenia a povrchové napätie. Povrchové napätie roztavenej spájky je základný parameter ovplyvňujúci zmáčavosť spolu s tavivom. Zmáčavosť spájkovacej zliatiny a mechanické vlastnosti spojov sú ovplyvnené reakciami na rozhraní a rastom intermetalických fáz medzi spájkou a kovovým podkladom. Cieľom je stanoviť vzťah medzi (mikro)štruktúrou a vlastnosťami a potenciálnou spoľahlivosťou bezolovnatých spájok.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/1000/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Kristína Demianová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Janka Suchá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Barbara Odokienkováspoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Vachspoluriešiteľ
Ing. Stanislav Vragaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Mária Martinkovičová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Furár, PhD.spoluriešiteľ