20. 1. 2020  15:05 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá výskumom modulov a uzlov univerzálneho elektrónovolúčového technologického komplexu a ich integráciou do samotného funkčného celku. Predmetný komplex umožňuje realizáciu zvarových spojov v trojrozmernom priestore podľa nastavených parametrov. Veľkosť zvarového spoja na jeden prechod bude 80 mm. Je vybavený zariadením programovania tachnologických pohybov lúča. Vytvára unikátne povrchové vrstvy elektrónovolúčovýcm pretavovaním planeňo-práškových nástrekov alebo pridaním nástrekov alebo pridávaním materiálu vo forme drôtu.
Druh projektu:APVV - Program VMSP ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:VMSP-P-0009-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:03. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2011
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. František Kolenič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.spoluriešiteľ