25. 9. 2020  11:43 Vladislav
Akademický informační systém

Projekty


Riešenie aktuálnych kryptologických problémov

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V súčasnosti sme svedkami prelomenia viacerých kryptografických algoritmov pre hodnoty kľúčov blízke ku používaným. Preto je nevyhnutné zintenzívniť výskum a hľadať nové postupy, ktoré by nahradili staré. To sa týka všetkých kryptografických primitívov, počnúc výmenou kľúča cez samotný šifrovací algoritmus až po analýzu možných útokov. Naším hlavným cieľom v oblasti asymetrických šifier je podrobnejšie preskúmanie vlastností riešenia DL problému pre XTR grupu a overenie možnosti nami vypracovaného nového postupu faktorizácie modulu. V oblasti prúdových šifier sa chceme hlavne zamerať na nájdenie útoku na prominentnú šifruEDON80. V oboch prípadoch je naším cieľom nájsť vhodné teoretické aj prakticky aplikovateľné riešenia. Z nich potom vyplynú úpravy, ktoré budú vyhovovať nielen požiadavkám na bezpečnosť, ale aj požiadavkám na rýchlosť prenosu reálne nasadených aplikácií. Okrem toho sa chceme venovať aj možnému vplyvu kvantových počítačov na niektoré algoritmy riešenia DLP.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikace projektu:
1/0244/09
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0