9. 12. 2019  1:46 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Riešenie aktuálnych kryptologických problémov

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súčasnosti sme svedkami prelomenia viacerých kryptografických algoritmov pre hodnoty kľúčov blízke ku používaným. Preto je nevyhnutné zintenzívniť výskum a hľadať nové postupy, ktoré by nahradili staré. To sa týka všetkých kryptografických primitívov, počnúc výmenou kľúča cez samotný šifrovací algoritmus až po analýzu možných útokov. Naším hlavným cieľom v oblasti asymetrických šifier je podrobnejšie preskúmanie vlastností riešenia DL problému pre XTR grupu a overenie možnosti nami vypracovaného nového postupu faktorizácie modulu. V oblasti prúdových šifier sa chceme hlavne zamerať na nájdenie útoku na prominentnú šifruEDON80. V oboch prípadoch je naším cieľom nájsť vhodné teoretické aj prakticky aplikovateľné riešenia. Z nich potom vyplynú úpravy, ktoré budú vyhovovať nielen požiadavkám na bezpečnosť, ale aj požiadavkám na rýchlosť prenosu reálne nasadených aplikácií. Okrem toho sa chceme venovať aj možnému vplyvu kvantových počítačov na niektoré algoritmy riešenia DLP.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0244/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0