28. 10. 2020  6:54 Dobromila
Akademický informačný systém

Projekty


Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov

Garant: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Návrh experimentálne overenie a vedecké zdôvodnenie progresívneho metalurgického spájania špeciálnych a kombinovaných materiálov. Výber špeciálnych technológií zvárania, spájkovania a pod. pre ťažko zvariteľné materiály a materiály citlivé na degradáciu v procese technologického spracovania, resp. materiálov vysokých technických parametrov. Možno spomenúť technológie zvárania v pevnom stave (explóziou, difúzne, MPW, FSW), zváranie a spájkovanie koncentrovanými zdrojmi energie (LL,LČ, IČL), RS, a WS spájkovanie. Tvorba špeciálnych povrchov. Simulovanie technologických procesov (explózia, difúzne zváranie, laser).
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:
1/0842/09
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
20

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.spoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
spoluriešiteľ
Ing. Martina Nerádováspoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Bc. Alena Micháliková
administratíva
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Kristína Demianová, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
spoluriešiteľ
PhDr. Emília Mironovová
spoluriešiteľ
Ing. Jozef Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Mário Ondruška, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.
spoluriešiteľ
Ing. Martin Tršo, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ