24. 1. 2020  11:13 Timotej
Akademický informační systém

Projekty


Elektromagnetická kompatibilita veľkých systémov

Garant: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie aktuálnej a vedecky náročnej problematiky Elektromagnetickej kompatibility (EMC) veľkých systémov, ktoré majú strategický význam z hľadiska priemyslu a energetiky. Ciele projektu sú orientované do týchto oblastí: 1.Výskum a návrh metodiky merania úrovne emisií vysokofrekvenčného spojitého rušenia 2. Výskum a návrh metodiky merania úrovne emisií rušivých nízkofrekvenčných faktorov siete a parametrov blikania (flicker) 3.Numerické modelovanie vlastností veľkých systémov z pohľadu EMC zahňujúce modelovanie mechanického usporiadania modelovania vplyvu funkčných modulov, modelovanie celkového usporiadania, ako aj validáciu navrhnutých modelovacích metód 4.Stanovenie metodiky na určenie odolnosti veľkých systémov voči elektromagnetickým rušivým vplyvom
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra merania (FEI)
Identifikace projektu:1/0551/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0