Aug 14, 2020   10:16 p.m. Mojmír
Academic information system

Projects


Skvalitnenie procesu prípravy študentov na pracovné pozície s vplyvom na zvýšenie bezpečnosti prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární

Supervisor: doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.


Basic information
   
Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt je zameraný na zavedenie nových laboratórnych úloh, nových cvičení a vypracovanie nových návodov na cvičenia merania aktivity a dávky v rámci predmetu "Dozimetria a radiačná ochrana". Témy cvičení budú zamerané na jednotlivé oblasti použitia meradiel v jadrových elektrárňach a podporných pracoviskách. V každej oblasti bude spracovaný prehľad používaných metód merania a spôsob ich nasadenia v praxi. Dôraz bude kladený na nové technológie meracieho procesu, hlavne na digitálne spracovanie signálov a nové metódy merania zodpovedajúce moderným trendom radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti.
Kind of project:KEGA ()
Department:
Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Project identification:
3/7241/09
Project status:
Successfully completed
Project start date :
01. 01. 2009
Project close date:
31. 12. 2011
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0