27. 10. 2020  17:13 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Specializované robotické systémy"

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na vytvorenie integráciu obsahu a tvorby vysokoškolskej učebnice "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktivnou multimediálnou formou pre priebežné dopĺňanie a zvýšenie úrovne odborných predmetov súvisiacich so špecializovanou robototechnikou na II. stupni VŠ. Podporu lepšieho, intenzívnejšieho a efektívnejšieho vnímania informácií z písanej učebnice v odbornom predmete "Špecializované robotické systémy" (texty, obrázky, grafy, reč, animácie, videosekvencie) umožňujú multimédiá prezentovať vo viacerých podobách. Videosekvenciami podané robototechnické pracoviská budú odborne dopĺňať jednotlivé kapitoly a časti spomenutej písanej VŠ učebnice. MM mo'žnosti a hypertext sú tým správnym nástrojom na podporu odborných študijných informácií, umožňujú ľahké vyhľadávanie a ľahkú orientáciu v nich.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:
3/7285/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
24
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
24

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
administratíva
Ing. Rastislav Beňo, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Jana Božeková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Milan Buchel
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Peter Iring, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Marek Kňažík, PhD.
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Martin Ondriga, PhD.spoluriešiteľ
zodpovedný riešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.spoluriešiteľ
Mgr. Martina Škyrtová Bergelováspoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ