Jan 20, 2020   4:07 p.m. Dalibor
Academic information system

Projects


Materials in fire protection - college textbook and recent educational tools in the field of protection to the persons and property and related fields

Supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Vytvorenie učebnice a moderných (tlačených aj elektronických ) učebných pomôcok pre vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch v odbore Ochrana osôb a majetku a príbuzných odboroch najmä na podporu externej formy vzdelávania s prístupom on-line pre pracovníkov z oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. Zapojenie uznávaných odborníkov z dvoch vysokých škôl, skúšobní, hasičskej praxe a firiem do aktualizácie a prinášanie nových poznatkov o konštrukčných a funkčných materiáloch. Možnosť overenia základných poznatkov, spôsobov hodnotenia, certifikácie a úprav materiálov. Integrácia informácií o výrobkoch, o poznatkoch z praxe, o výsledkoch laboratórnych testov a spôsobe bezpečnej manipulácie, preprave a spracovaní z hľadiska protipožiarnej ochrany.
Kind of project:KEGA ()
Department:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Project identification:015-002TUZVO-4/2010
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:9

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Cíferskýspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Novotný, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Renáta Šantaváspoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ