29. 1. 2020  5:38 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Teoreticko-experimentálne vyhodnotenie realizovaných pilotných projektov: Pilotný projekt pre rekonštrukciu školy na nízkoenergetickú budovu a Pilotný projekt pre výstvbu nizkoenergetického bytového domu.

Garant: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Identifikácia projektu:xxxxxxxxxxxxxx
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2012
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0