Jul 8, 2020   10:14 a.m. Ivan
Academic information system

Projects


Support of learnig employing social relationships and intelligent

Supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Basic information
   
Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Podstatou projektu je vývoj nových metód a techník pre podporu vzdelávania s využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania v rámci vzdelávacieho prostredia. Využijú sa vzťahy dané záujmami jednotlivých študentov, ale aj také, ktoré vznikajú priamo pri učení a umožňujú napríklad dynamické vytváranie efektívnych skupín študentov pre riešenie jednotlivých úloh, obohacovanie študijných materiálov na základe spolupráce a značkovania študijných materiálov, či inteligentné odporúčanie vzdelávacích materiálov s využitím sociálnych vzťahov a folksonómií. Toto zároveň pomocou inteligentného odporúčania umožní efektívnu navigáciu vo vzdelávacích materiáloch vyjadrených prostredníctvom vzdelávacích objektov. Výsledkom projektu bude overenie navrhnutých metód v prostredí výučby programovania s využitím technológií Web 2.0 a webu so sémantikou. Spolu s metódami vzniknú aj študijné materiály k výučbe programovania, ktoré môžu slúžiť nezávisle od prostredia a predpokladáme ich využitie širšie aj na viacerých univerzitách.
Kind of project:
KEGA ()
Department:
Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Project identification:
028-025STU-4/2010
Project status:
Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:
31. 12. 2011
Number of workers in the project:
17
Number of official workers in the project:
0