14. 10. 2019  2:52 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Integrácia nových trendov v hnedých zónach urbanizovaného prostredia do podzemného staviteľstva:

Garant: prof. Ing. Peter Turček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zahusťovanie mestských sídiel vedie k potrebe využitia podzemia ako 3. rozmeru miest. Tieto okolnosti v podzemnom staviteľstve vyvolali rozvoj existujúcich a vznik nových vedných odborov. V mestskom prostredí sa doteraz prevažne líniový charakter podzemných stavieb mení aj na priestorový. Tento posun vyvoláva následne aj zmeny prístupov v projektovaní takýchto stavieb, technológiách výstavby a v ich geotechnickom monitorovaní. Priestor, ktorý sa v podzemnom staviteľstve vytváral, nepotreboval výraznejšie architektonické vyjadrenie. Rozšírenie využívania podzemného priestoru viedlo k vzniku architektúry v podzemí - podzemný urbanizmus a terratektúra. Podstatou projektu je o týchto zmenách vo vývoji mestského podzemného staviteľstva informovať sériou seminárov odbornú verejnosť a zapracovať ich do pedagogického procesu.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:344-007STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0