29. 1. 2020  19:39 Gašpar
Akademický informační systém

Projekty


Charakterizácia štruktúrne komplexných materiálov so zámerom zvýšiť možnosti ich použitia

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Navrhovaný projekt je zameraný na výskum komplexných kovových zliatin a nanoštruktúrnych materiálov. Pri plánovanom štúdiu zliatin typu A-Mn-TM and Al-Pd-TM vy vyžíhanom stave (TM=prechodný kov), nanokryštalických materiálov na báze železa a Al-CMA kompozitov (CMA= komplexná kovová zliatina) budú použité rtg. difrakcia, TEM (HRTEM). DTA, HR SEM, EDX, WDX a EBSD, ako aj termodynamické modelovanie. Pozornosť bude venovaná charakterizovaniu T-fázy, epsilon-fázy a stabilných kvázikryštálov. Na základe experimentálnych výsledkov a dostupných teoretických poznatkov budú pre študované systémy a identifikované fázy určené termodynamické parametre. Použitie progresívnych experimentálnych metód vytvára predpoklady pre inovácie v metodickej oblasti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0011/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:24
Počet oficiálních pracovníků projektu:24

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Čička, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivana Eliášováspoluriešiteľ
RNDr. Helena Hološová, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Igor Jančuška, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Vladimír Magula, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lukáš Roščákspoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Gogola, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Vachspoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Zmekováspoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ