22. 9. 2020  23:01 Móric
Akademický informační systém

Projekty


Výsum a syntéza elektronických kompozitov a magnetických dielektrík

Garant: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Časť výskumu sa zameriava na analýzu elektromagnetických vlastností elektronických kompozitov, ktorých plnivom budú novo vyvinuté feritové prášky a jedným z cieľov bude zvýšenie možnosti riadenia efektívnych parametrov. Štrukturálne procesy budú monitorované SEM, TEM, rtg. Difrakciou. Vybuduje sa hierarchický model, ktorý bude nástrojom na štúduim fyzikálnej podstaty skúamných kompozitov a mal by nájsť uplatnenie pre vedeckú a inžiniersku komunitu pri návrhu nových inteligentných materiálov. Môže slúžiť na objasnenie vedomostí o mechanizme magnetovania a polarizácie, ktoré sú v súčastnosti ešte nekompletné. Sústredíme sa na skúamnie hybridných vlastností s cieľom rozšíriť ich aplikácie do vyšších frekvencií s nižšou spotreby energie a protikoróznou odolnosťou. Vybrané magneticky mäkké a tvrdé ferity pripravené v rámci projektu sa tiež budú analyzovať z hľadiska riadenia elektromagnetických vlastností a budú sa spolu s kompozitmi modifikovať pre potreby rôznych špecifických aplikácií.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Identifikace projektu:
1/0529/10
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:0