18. 2. 2020  22:52 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Zlepšenie štruktúry a vlastností heterofázových materiálov pri výrobe presných polotovarov technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania odliatkov

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je základný výskum zameraný na oblasť heterofázových materiálov - liatinu s guľôčkovým grafitom (LGG) a rýchloreznú oceľ (RO) tvárnených za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania. Použitie netradičnej technológie umožní získať unikátny komplex vlstností a zvýšenie trvanlivosti presných výrobkov vystavených zvýšenému mechanickému zaťaženiu trením. Preskúma sa štruktúra a vlastnosti LGG a RO po odliatí a po doprednom hydrodynamickom pretláčaní so stanovením vzťahov medzi technologickými parametrami tvárnenia, štruktúrnymi zmenami a finálnymi vlastnosťami materiálov. Dôraz bude kaldený na štúdium vplyvu pretvorenia na stupeň heterogenity a anizotropie štruktúry a mechanicko-fyzikálnych vlastností materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0099/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:27
Počet oficiálních pracovníků projektu:27

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.zodpovedný riešiteľ
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Porubský, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Sojka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Turňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Úradník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ján Vrabec, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Matej Beznák, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Michal Boháčik, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Kováč, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roman Krafskýspoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.spoluriešiteľ
prof. Dr. Ing. Jozef Peterkaspoluriešiteľ
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Zvončan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.spoluriešiteľ